Obiective

REVISTA DE FIZICĂ MEDICALĂ | ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS

Afilieri | Affiliations:
1. Colegiul Fizicienilor Medicali din România | Romanian College of Medical Physicists

Denumire pentru indexare | Indexing name: Rev. Fiz. Med. Rom. Med. Phys. J.

Editură | Publisher: Editura Colegiului Fizicienilor Medicali din România | Romanian College of Medical Physicists Publishing House
Afiliere internațională editură | Publisher’s international affiliation:

ISSN: 2344-3944
eISSN: 2344-3944
ISSN-L: L2344-3944
Grad CNCS/CNCSIS | CNCS/CNCSIS Rank: Categoria ... | ... Category
Cod CNCS/CNCSIS:
Indexată BDI | Indexed in international databases: DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an / 4 issues per year

Creditare Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR) | Accreditation of Romanian College of Medical Physicists: 10 credite DPC/EMC*/abonament | 10 CPD/CME* credits/subscription; 20 credite DPC/EMC*/articol | 20 CPD/CME* credits/paper

*DPC (dezvoltare profesională continuăCPD (continuing professional development) & CPE (continuing professional education)
*EMC (educaţie medicală continuă) CME (continuing medical education)

REVISTA DE FIZICĂ MEDICALĂ a fost fondata in 2013 si este o revista nationala de fizica medicala editata sub egida COLEGIUL FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA (CFMR)Revista este o publicație ştiinţifică de prestigiu care asigură o calitate deosebită din punctul de vedere al conținutului științific, dar şi al aspectului editorial şi grafic, atât prin existența unui proces imparțial de selecție, evaluare și corectură a articolelor (procedura de peer review), cât şi prin asigurarea unor condiții editoriale, grafice și de tipar de înaltă ținută. Este o revista trimestriala (un volum de un an), cu un numar mediu total de pagini de 200 anual, are codurile de indentificare ISSN (print: ISSN 2344-3944 si electronic ISSN-L 2344-3944) si este disponibila in format electronic si imprimat.


Lansarea oficiala a primul numar al revistei a avut loc pe 7 Noiembrie 2013, data ce marcheaza ziua de nastere a fizicianului Marie Sklodowska-Curie fiind numita de catre Organizatia Internationala de Fizica Medicala (IOMP) “Ziua Internationala a Fizicii Medicale, ocazie in care CFMR a desfasurat simultan in doua locatii Universitatea din Oradea si Institutul National de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti celebrarea acestei zile si prezentarea primului numar al revistei.


Revista de Fizică Medicală publica contributii originale, atat clinice cat si teoretice, recenzii de actualitate prin contributia autorilor in domeniul fizicii medicale si domenii conexe, recenzii de carte, rezumate prezentari congrese/conferinte/simpozioane, Curriculum Vitae ale personalitatilor din domeniul fizicii medicale din Romania si din strainatate, si informatii cu privire la activitatea de CFMR. Se publica de asemenea, aspecte speciale din cadrul conferintelor naționale si internaționale de fizica medicala organizate in Romania. Toate manuscrisele sunt procesate de catre comitetul stiintific editorial conform cu recomandarile Comitetului International Editorial a Jurnalelor Medicale (International Committee of Medical Journals Editors, http://www.icmje.org).


Revista se adreseaza in primul fizicienilor medicali si celorlalti specialisti vorbitori ai limbii romane interesati in fizica medicala de cercetare, educatie si practica clinica, venind ca o alternativa la lipsa de literatura de fizica medicala in limba romana, oferindu-le posibilitatea de a-si impartasi experienta, idei si informatii noi, generate de activitatea lor de natura stiintifica, educationala si profesionala.

În vederea creșterii standardelor științifice ale revistei, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate, în paginile ei fiind cuprinse articole care urmăresc aprofundarea informaţiilor privind activitatea de fizică medicală și cea de asistență conexă actului medical multidisciplinară, clasificate pe secţiuni: referate generale, articole originale, cercetare ştiinţifică, studii clinice, prezentări de caz, istoria fizicii medicale, fizică aplicată îmedicină şi cultură, puncte de vedere.

Un colectiv de cadre didactice si medicale cu reputaţie este implicat într-un riguros proces de peer review, ce respectă regulile internaționale de etică și calitate în mediul academic.

Creșterea vizibilității ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS (Revistei de Fizică Medicală) se realizează nu numai prin schimbul de articole cu alte publicații de profil și colaborarea cu organismele similare naționale și internaționale, ci și prin website-ul dedicat în care apar ultimele articole publicate, oferind oportunitatea informării în timp real.

Prin activitatea sa, ROMANIAN MEDICAL JOURNAL (Revista de Fizică Medicală) contribuie decisiv la promovarea activității medicale, contribuind, de asemenea, la educația medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul medical și serviciile conexe actului medical, aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.